ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์

ด้วยวิทยลัยการอาชีพนาทวี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวครู สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)