ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)
รายละเอียดดังไฟส์แนบ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี-ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์