ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียดดังแนบ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดดังแนบ
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก