ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาช่างยนต์
จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
(รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่อยู่แนบท้ายนี้)