มอบหน้ากากผ้าให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้รับความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัย จากนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (สว.)