ได้รับมอบเครื่องยนต์ จากบริษัท ซูซูกิ โมโตเซลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (ในส่วนของเครื่องยนต์ SUZUKI) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานจักรยานยนต์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕