ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อย สาขาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖