พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันนวมิทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖