ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้กล่าวให้โอวาท และกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖