ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าในโครงการบ้านปันสุขมอบให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ในส่วนของพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย