ร่วมนำผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ-ปักเลื่อมดีไซน์ เข้าแสดงผลงานและจัดจำหน่าย ในงานพบปะและมอบนโยบายแก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอนาทวี