ร่วมกิจกรรมออกบูธเพื่อจัดนิทรรศการ บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ บริการน้ำมะพร้าวอ่อน แจกขนม และอื่นๆ อีกมากมาย ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗