กิจกรรมประกาศเจตนากรมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Against Corruption)” ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี