วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เปิดรับสมัครทุน “ทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดี มีความสามารถ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้”

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เปิดรับสมัครทุน “ทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดี มีความสามารถ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้”
สมัครได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ใบสมัครนักศึกษารับทุน

รายละเอียดการรับสมัครทุน