โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะครู, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี