พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะครู, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี