กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ
และอำลาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี