กำหนดการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ได้มีกำหนดการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
ณ หอประชุมกฤษณา (อาคารตึกอำนวยการ) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี