ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง การรับอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การแต่งกาย และการสั่งจองอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การแต่งกายเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การรับอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การแต่งกาย
และการสั่งจองอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การแต่งกายเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง การรับอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การแต่งกาย
และการสั่งจองอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การแต่งกายเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

👉 #งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติงาน