ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

📣 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ตามรายละเอียดเอกสารประกาศแนบท้ายด้านล่างนี้)