ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

📣 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ตามรายละเอียดเอกสารประกาศแนบท้ายด้านล่างนี้)