ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ 2)

📣 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ 2)