โครงการพิจารณาแผนธุรกิจของศูนย์บ่่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

โครงการพิจารณาแผนธุรกิจ ของศูนย์บ่่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยลัยการอาชีพนาทวี ในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓