นักเรียน นักศึกษาที่ทำการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพนาทวีแล้ว สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้

นักเรียน นักศึกษาที่ทำการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพนาทวีแล้ว
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ ได้แก่