ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และสถานศึกษาที่เปิดรับสมัครแห่งนี้กำหนดประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ นั้น
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้