โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดย ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มอบหมายให้นายนรินทร์ รัตน์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีการจัดการเรียนการสอน การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ๙๐% (สูตรมือนุ่มชุ่มชื้น) เพื่อแจกฟรี ให้กับโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว