ประชุมการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี มอบหมายให้ นางวรรณา

อุทัยสุริ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ร่วมประชุมการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมี ดร.ประชาคม อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่