-:- วิทยาลัยการอาชีพนาทวี : Nathawee Industrial and Community Education College -:- ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nathawee.ac.th Thu, 09 Jul 2020 16:44:33 รายงานการประเมินตนเอง (V-e-Sar) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=199 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1561537106.jpg

รายงานการประเมินตนเอง (V-e-Sar) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

1561537106
แบบฟอร์มรายงานผลชมรมวิชาชีพ + ปฏิทินการปฏิบัติงานชมรมวิชาชีพ_๒/๒๕๖๐ http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=170 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1519805224.jpg

แบบฟอร์มรายงานผลชมรมวิชาชีพ + ปฏิทินการปฏิบัติงานชมรมวิชาชีพ_๒/๒๕๖๐

1519805224
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=144 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1499962390.jpg

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

1499962390
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=95 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1464861873.jpg

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

1464861873
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(โครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=80 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1452159973.jpg

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(โครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

1452159973
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=58 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1436263359.jpg

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

1436263359
เรียนคณะครูผู้สอน ทุกแผนกวิชา วก.นาทวีทุกท่านครับ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกหลังการสอนได้ทางบล็อก ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการเรียนการสอนได้ ้ http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=55 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1435647482.jpg

เรียนคณะครูผู้สอน ทุกแผนกวิชา วก.นาทวีทุกท่านครับ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกหลังการสอนได้ทางบล็อก ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการเรียนการสอนได้ ตามลิงค์ที่อยู่แนบท้ายนี้ 

1435647482
เรียนบุคลากร วก.นาทวีทุกท่านครับ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนาทวี(Portfolio)ได้ทางบล็อก\\\"ผลงานทางวิชาการ\\\"ขออภัยในความไม่สะดวกครับ http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=44 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1427788855.jpg

เรียนบุคลากร วก.นาทวีทุกท่านครับ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้ทางบล็อก "ผลงานทางวิชาการ" ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

1427788855
รายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ ตอน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=38 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1426084603.jpg

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวีได้ออกอากาศ บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ในรายการอาชีวะทูเดอะฟิวเจอร์ ทางช่อง NBT  วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

1426084603
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ http://www.nathawee.ac.th/?name=news&file=readnews&id=23 http://www.nathawee.ac.th/icon/news_1421035564.jpg

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา

1421035564