ชื่อ - นามสกุล :ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ที่อยู่ :22 ม.1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
Telephone :
Email :